Existuje celá řada argumentů, které svědčí ve prospěch používání rostlinného oleje jako biopaliva.
 • Není jedovatý
 • Biologicky je velmi rychle odbouratelný
 • Je klasifikován jako neškodný pro vodní zdroje
 • Nebezpečí nehody či požáru je minimalizováno, neboť bod vzplanutí je u rostlinného oleje vyšší než 220°C (bionafta 120°C, nafta ca.80°C)
 • Jízdou na rostlinný olej aktivně přispíváte k ochraně životního prostředí a klimatu, neboť Vaše vozidlo jezdí zcela neutrálně s ohledem na CO2, tzn. množství, které vozidlo při provozu vyloučilo spálením paliva rostlina předtím odebrala během svého růstu a tvorby oleje z ovzduší. Takto není do ovzduší na rozdíl při pohonu na fosilní paliva žádný dodatečný CO2
 • Žádné uvolňování oxidů síry
 • Snížení produkce sazí nejméně o 50%
 • Snížení produkce rakovinotvorných částic o 80 - 90% vůči jiným palivům
 • Výfukové plyny bývají zpravidla nezjistitelné, popř. naopak příjemně lehce vonící po smažených hranolkách :-)
 • Podpora domácí zemědělské produkce (na rozdíl od zahraničních ropných monopolů)
 • Využití ladem ležící plochy pro pěstování olejnatých plodin, tj. bez ztráty, evt. nároku na dotace
 • Udržování ladem ležících ploch v plodném stavu
 • Decentrální výroba oleje a krmiva (využití bílkovinných zbytků po lisování – tzv. „koláče“)
 • Daleko nižší spotřeba energií než při centrálním získávání ropy
 • Krátké dopravní vzdálenosti
 • Úspora omezených fosilních zdrojů
 • Uzavřené regionální toky peněz (podpora a samostatnost regionů)
 • Regionální tvorba a koloběh materiálů a hodnot

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací